23561676 1574824183

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

images

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี2564

images

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี2562

images